Klik hier om terug te gaan naar de homepage

MILIEU & VEILIGHEID


Uiteraard voldoet Cobla aan de laatste mileu- en veiligheidseisen. In onze branche is de wetgeving op dit terrein zeer streng en er wordt door de overheid nauwkeurig op naleving toegezien. Natuurlijk zijn wij ons ook zelf van onze verantwoordelijkheid bewust. Een gezonde en veilige omgeving is immers in ieders belang. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar manieren om milieuvriendelijker en veiliger te produceren.

Milieu
In het kader hiervan past ook ons streven om het natlakken waar mogelijk te reduceren. Poedercoaten is dan een geschikt alternatief. Bij het poedercoaten wordt, in tegenstelling tot bij het natlakken, geen gebruik gemaakt van oplosmiddelen. Zowel de uitstoot hiervan als het gevaarlijk afval dat dit oplevert worden daardoor tot praktisch nul teruggebracht. Hiermee lopen we ook vooruit op de door de Europese Unie opgelegde richtlijn die de emissiebeperking van vluchtige organische stoffen moet regelen (VOS-besluit). Natuurlijk blijven er altijd producten die niet gepoedercoat kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan materialen die niet tegen de hoge oventemperaturen kunnen. Om te zorgen dat ook de milieu-overlast bij het werk dat wel genatlakt wordt minimaal is, zijn eveneens tal van maatregelen genomen: vloeistofdichte vloeren, goede afzuiging, regelmatige onderhoudswerkzaamheden en afvoer van gevaarlijke stoffen door de daartoe bevoegde bedrijven. Tevens volgen onze medewerkers regelmatig cursussen om hun kennis op milieu-gebied up-to-date te houden.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid worden tegenwoordig eveneens hoge eisen gesteld aan ondernemingen. Het gaat dan om veiligheid voor zowel de omgeving als voor de werknemer. We doen er alles aan om de werkomstandigheden te optimaliseren en de risico's te beperken, zodat iedereen zo veilig en gezond mogelijk werkt. Ook op dit gebied betekent het reduceren van natlakken en het stimuleren van poedercoaten een vooruitgang door het verminderde gebruik van oplosmiddelen. We werken vanzelfsprekend volgens de laatste Arbo-normen. Ook op dit terrein krijgen de medewerkers de benodigde scholing.
Industrieweg 2K, 4731 SC Oudenbosch T +31 (0)165-320189, E info@cobla.nl
KvK 78611741 BTW NL861469999B01